Varför flyttade de egentligen till Falun?

Falu kommun gör en enkätundersökning bland de drygt 2 500 personer som flyttade till kommunen under de fem senaste kvartalen och som fortfarande bor kvar där. Kommunen vill med undersökningen få bättre kunskap om de personerna , hur de har gjort sitt val och vad som ligger bakom deras flytt till Falun.