östergötland

Nya sjöambulanser till sommaren

I sommar kommer en ny typ av militära ambulansbåtar att synas ute längs östgötakusten i samband med övningar. Ombord finns sjuksköterska och sjukvårdare. Båtarna är rustade för att klara mycket avancerade sjukvårdsinsatser.

– Det gäller allt från daglig sjukvård till akutsjukvård, trauma, berättar Löjtnant Anders Pramborn är chef för sjukvårdsplutonen på Amf1 i Berga.

– Senast förra veckan användes sjöambulansen inom bataljonens ram och vi mottog både skarpa och övade fall. Den visade sig vara mycket användbar, säger Anders Pramborn.

Hittills har två ambulansbåtar tagits i drift, på sikt ska det bli två till. Båtmodellen som Försvarsmakten valt att bygga om och sjukvårdsutrusta är den beprövade stridsbåt 90, en mycket snabb farkost.

– Det är utrustade för att kunna vårda två patienter liggandes med intensivvårdsutrustning - den är likvärdig den som ingår i en vanlig akutambulans. Utöver det två patienter liggandes utan övervakning samt tre sittandes, säger Anders Pramborn.

Amf 1 övningsområde sträcker sig från Västervikstrakten i söder, längs östgöta- och sörmlandskusten, vidare genom Stockholms skärgård och upp till Roslags- och Upplandskusten.

De röda kors-märkta är till för Förvarsmakten men skulle en större olycka inträffa till havs eller på någon skärgårdsö så kan båtarna användas civilt. För amfibieregementets sjukvårdsbereskap är det här ett stort lyft. Fram tills nu har det i mångt och mycket handlat om en första hjälpen-insats och sen fort i väg till sjukhus.

– Med de här sjukvårdsresurserna så anser jag att sjukvårdskedjan är trovärdig inom amfibiebataljonen, säger Anders Pramborn.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se