Lång väntan för Tritons besättning

Nu börjar kustbevakningen tröttna på att vänta på besked från President Obama.
USA's president har efterlyst hjälp med att sanera den Mexikanska golfen efter oljekatastrofen, och från Sverige har man bland annat erbjudit hjälp genom kustbevakningens fartyg Triton. Och för en vecka sedan skulle kustbevakningen i Slite få besked om USA ville ha hjälp eller inte. Men man har inte hört ett knyst, enligt Örjan Samuelsson, stationschef på Kustbevakningen Slite.
I Göteborg, där Triton befinner sig just nu, har personalen jobbat på högvarv sen det blev klart att Triton var det fartyg som Sverige skulle skicka på den två veckors långa sjöresan och saneringsarbetet av oljekatastrofen i den Mexikanska golfen.

Reporter: Catarina.gustafsson@sr.se

Eter fredag 21 maj 2010