Färre utländska studenter på Högskolan Dalarna än genomsnittet

Andelen nybörjare med utländsk bakgrund på Högskolan Dalarna är under rikssnittet för landets universitet och högskolar. Läsåret 2008/2009 hade 14 procent utländsk härkomst. Rikssnittet ligger på 18 procent. Högsta andelen utländska nybörjare hade Södertörns Högskola med 39 procent och lägsta andelen hade Sveriges Lantbruksuniversitet SLU med 6 procent. Det här är siffror som Statistiska Centralbyrån presenterat i dag.