Eventuell strejk på Forsmark

All personal som jobbar med specialservicearbeten, på ISS i samband med revisionen av Forsmarks kärnkraftverk kan tas ut i strejk från 3 juni.

För 40-50 personer kommer då totalt arbetsstopp gälla. Deras arbetsuppgifter är saneringsjobb, i huvudsak rengöring av kärnreaktorer.

Det är Fastighetsanställdas Förbund som varslar om konfliktåtgärder, etersom de tycker att deras motpart i avtalsförhandlingarna förhindrar lösningar både när det gäller allmänna villkor och lönenivåer.