Örebro

Konungens stipendie går till Vivalla

Najim Al-Ganas i Vivalla, Örebro, är ett föredöme när det gäller integrationsarbete. Därför får han ett stipendie på 10 000 kronor från Konungens jubileumsfond för ungdom Sverige.

Najim Al-Ganas är 24 år och jobbar på olika sätt med att överbygga kulturskillnader mellan barn och ungdomar i Vivalla.

Han har till exempel tillsammans med sina syskon sett till att fritidsgården är öppen på helgerna. Han har också startat en cykelskola för invandrarkvinnor.

Det är landshövdingen Ros-Marie Frebran som nominerat Najim Al-Gana till stipendiet och som också kommer att dela ut det på tisdag.