Ekot erfar

Tredelad föräldraförsäkring föreslås

Den rödgröna oppositonen kommer inom kort att föreslå en tredelad föräldraförsäkring, erfar Ekot. De 13 föräldramånaderna delas så att en del går till mamman, en del till pappan och en del att fritt disponera.

Det är efter att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu har haft sina kongresser som den rödgröna oppositionen snart kan lägga fram sitt gemensamma förslag om hur föräldraförsäkringen kommer att se ut om den skulle vinna valet i höst.

Slutdiskussionerna handlar om det ska bli en helt tredelad försäkring eller om de 13 föräldramånaderna ska delas fyra, fyra, fem.

Enligt Ekots källor ser det ut att bli en helt tredelad försäkring, mamman får då fyra månader och tio dagar, pappan lika mycket och resterande fyra månader och tio dagar delas som föräldrarna själva behagar.

Det innebär att dagens två månader som är reserverade för var och en av föräldrarna, de två så kallade "pappamånaderna", med det här förslaget mer än fördubblas.

De tre partierna i oppositionen kommer att fortsätta förhandla under veckan som kommer. Ett tips är dock att Vänsterpartiet som vill ha en helt delad föräldraförsäkring accepterar en skrivning om att tredelningen är ett första steg mot en tudelning.

Partierna är redan överens om att ta bort vårdnadsbidraget om de kommer till makten, men i förhandlingarna återstår Miljöpartiets krav om barntid, att en förälder som går ner i arbetstid när barnen är små får ett bidrag.

En lösning kan vara att helt enkelt vänta och utreda frågan om så kallad barntid.

En tredelad rödgrön föräldraförsäkring skulle träda i kraft under de närmaste fyra åren om oppositionen vinner valet i höst, mer precist datum än så går inte att få i dag.