Forskare varnar för risker med att skapa liv

Förra veckan fick vi höra att forskare, genom att pussla ihop olika gener, i princip lyckats skapa liv - och nu ser man många möjligheter, som att till exempel skapa giftnedbrytande eller koldioxidkonsumerande bakterier. Men den nya tekniken medför också risker, varnar forskare.

– Vi måste vara medvetna om farorna med den nya vetenskapen, säger Craig Venter, vars bedrift att få en cell att lyda konstgjort DNA rönte mycket uppmärksamhet förra veckan.

Craig Venter pratar mest om vad andra forskare kan göra med den nya tekniken. Men bland amatörforskare har nu också en helt ny rörelse vuxit fram, en rörelse som kallar sig biopunkare. Det är amatörforskare som sitter på sin kammare och klipper och klistrar med den genetiska koden.

Enligt Roger Roffey, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, så är den största risken att de här biopunkarna får tillgång till den genetiska kartan för vissa smittoämnen, och sedan lyckas bygga ihop dem.

– När folk bygger upp enkla laboratorier i garaget eller i köket, så finns det både en risk att de skadar sig själva och att något skulle läcka ut. Men det finns också en risk att andra utnyttjar dem för att försöka ta fram något som man aktivt kan använda på något sätt, säger han.

Så även om bio-punkarna inte har något ont uppsåt så kan deras arbete också missbrukas av andra, menar Roger Roffey.

Vad säger då genetikern Craig Venter, som ju ligger bakom stora delar av framstegen – är vi redo för den nya kunskapen?

– Nej vi är inte redo. Men vi måste ändå vara det.