EU/Västerbottens län

Nu diskuteras cyanidförbud för gruvor

Europaparlamentet vill förbjuda cyanidanvändning inom den europeiska gruvindustrin. Från gruvindustrins sida anser man att ett förbud skulle drabba svenska gruvföretag som producerar guld. Enligt gruvföreträdare ger den metod som används i Sverige inte mer cyanid i en chokladkaka.

Om EU-komissionen i höst går på parlamentets linje så kommer det att drabba Svenska gruvföretag som producerar guld.

– Det skulle innebära att ett antal gruvor skulle tringas lägga ner och att ett antal projekt som nu är på gång aldrig kommer att bli av. De är helt beroende av cyanidlakningsteknik för att utvinna guldet till en rimlig kostnad, säger Lars Åke Lindahl som arbetar inom gruvindustrins intresseorganisation, SweMin.

Cyanider är salter som är mycket giftiga även i låga halter. Gruvindustrin använder sig av cyanidlakning för att utvinna så mycket guld som möjligt ur en fyndighet. År 2000 inträffade ett cyanidutsläpp från en Rumänsk gruva som orsakade fiskdöd och skador på ekosystemen även i angränsande länder.

I Sverige används cyanidlakning av gruvföretaget Dragonmining i Svartlidengruvan och av Boliden i en del processer inom Bolidenområdet. Gruvföretagen menar att andra processer blir för dyra.

I den rumänska gruvan användes cyanid i en öppen lakningsprocess, men den Svenska gruvindustrin använder en sluten lakningsprocess med låga utsläppsnivåer av cyanid.

Kjell Larsson är vd för företaget Lappland Goldminers som planerar guldbrytning i Fäboliden.
– Du får mer cyanid i en chokladkaka än de slutna processer vi pratar om, här är det frågan om upplysning och diskussion och att det här beslutet hamnar på rätt nivå.

Men miljöpartisten och EU-parlamentarikern Carl Schlyter hoppas att cyanidanvändningen försvinner från gruvindustrin.
– Alla system kan fallera och det är just risken att det händer som man inte kan bära. Om halten av guld är så låg att man måste använda cyanid, ja då får väl guldet ligga kvar i jorden. Det är inte värt risken.