8 avstängda vägar

Läget kring vägarna är stabilt, trots fortsatt höga vattenflöden. Antalet avstängda vägar minskar hela tiden. Åtta vägar i Västerbotten  är fortfarande avstängda, men Trafikverket räknar med att många av dessa ska kunna öppnas under det närmaste dygnet.

Under helgen väntas lite svalare väder i regionen, vilket kommer att minska vattenflödena.

– Min förhoppning är att bara 5-6 avstängda vägar återstår i slutet av helgen, säger krisledaren Per-Mats Öhberg. Det vi prioriterar just nu är att se till att framkomligheten på våra vägar upprätthålls.

Nu börjar det stora återställningsarbetet, att åtgärda de många vägskador som har uppstått. På en av de skadade vägarna har man redan börjat bygga en reservbro, vid väg 1083, Västanbäck i Västerbotten.

– Vi kommer att arbeta hårt för att reparera vägskadorna, men vi räknar med att det kan ta upp till tre - fyra månader innan allt är återställt. Vi har trots allt större eller mindre skador på närmare 150 olika vägavsnitt i Norrbotten och Västerbotten, förutom skadorna på de vägar som varit avstängda, menar Per-Mats Öhberg.

Anstängda vägare i Västerbottens län:

959 Alslund

1027 Gargnäs-korsning mot väg 1028

1083 Västanbäck

1089 Brännåkersby

1034 Aha (sista biten)

1104 Långvattnet

1112 E12-Juksjaur

1117 Solberget/Laisholm