" Ändra reglerna i sjukförsäkringen"

LO-distriktet i Västerbottens län kräver att sjukförsäkringen ändras. Skälet är en Kammarrättsdom där en man nekats sjukersättning. Oavsett hinder som allvarlig sjukdom ska arbetslösa anmäla sig hos Arbetsförmedlingen första arbetslösa dag. Gör man inte det blir man utan sjukpenning enligt Kammarrätten.

Kammarättens dom är orimlig det säger Ulf Björk IF Metall.

– Kammarrättsdomen säger att det inte finns undantag. Du ska anmäla dig på Arbetsförmedlingen den första dagen. I annat fall är du körd, säger Ulf Björk som är försäkringshandläggare vid IF Metall i Umeå:

– Det finns de som har dåligt minne. De har så dåligt minne att de glömmer. Det finns inga förmildrande omständigheter, inga undantag från regeln och därför måste den ändras, säger Ulf Björk.

Skälet till att LO-distriktet i länet kräver att lagen ändras är en dom i Kammarrätten som berör en 34-årig man från Norrköping. Mannen som nyss avslutat ett jobb och nästa dag skulle anmäla sig på Arbetsförmedlingen blev sjuk, hamnade på sjukhus och vårdades med dränage i lungan.

För att få sjukpenning de första 14 dagarna när man är arbetslös måste man redan första arbetslösa dag anmäla sig på arbetsförmedlingen, något som Norrköpingsbon inte hann.

Att mannen varit förhindrad att anmäla sig saknar betydelse, enligt Kammarrätten och det kan enligt LO-distriktet få orimliga konsekvenser och Ulf Björk ger exempel på vad som skulle kunna hända:

– En person som är på väg till Arbetsförmedlingen i bil. Råkar ut för en trafikolycka. Han blir medvetslös. Han skickas till lasarettet akut och han är inte kommunicerbar. Hur ska han kunna ta kontakt med Arbetsförmedlingen?

– Det är ju orimligt och därför har vi i LO-distriktet i Västerbotten krävt att man ska ändra på reglerna, säger Ulf Björk.