Sjuksköterskebrist

Sjukvårdsrådgivning hölls stängd

Under åtta timmar på lördagen kunde gotlänningarna inte ringa sjukvårdsrådgivningen. Orsaken var brist på sjuksköterskor, på grund av sjukdom och ledigheter, säger primärvårdschefen Ulf Larsson.

Primärvårdschefen Ulf Larsson säger att den akuta bristen på sjuksköterskor gjorde att de inte lyckades bemanna numret 1177, där öns invånare - och besökare - kan få medicinsk rådgivning. Mellan klockan 07 och 15 var det ingen som svarade.

Vitsen med det nationella gemensamma numret 1177 till sjukvårdsrådgivningen var att det alltid skall finnas någon som svarar, men under pingstafton var det istället "begränsad öppettid" i telefonen.

På nätterna brukar de gotländska samtalen kopplas vidare till Östergötland, men den här gången gick det inte att lösa på det sättet, säger Ulf Larsson.

Akuta fall fick som vanligt ringa 112, medan halvakuta fall fick vända sig till akutmottagningen.