Östergötland

Bidrag för minskad övergödning i Östersjön

14 olika projekt får totalt åtta miljoner kronor från länsstyrelsen för att minska övergödningen i Östersjön. Bland annat ges bidrag till en spolplatta för fritidsbåtar i Motala.

Spolplattan för fritidsbåtar är bara ett av 14 projekt som får pengar av länsstyrelsen.

– Det är viktigt av det skälet att det fastnar mycket otäckheter på båten när den ligger i vattnet. Nu ska man kunna tvätta bort det utan att behöva använda giftiga färger, säger miljöskyddsdirektören Karin Sigvardsson på länsstyrelsen.

Bland övriga projekt som får bidrag finns ett minireningsverk på Aspöja, en dagvattenbrunn i Norrköping, anslutningar av enskilda avlopp till kommunala reningsverk i Boxholm och Mjölby samt åtgärder inom jordbruket kring Vindån.

– Om inte vi agerar nu blir det ännu svårare att vända trenden, säger Karin Sigvardsson.