Höga vattennivåer består

Vårfloden fortsätter att ställa till problem i norra Sverige. I Jämtland är vattenflödena fortsatt höga.

Bo Paulsson i Hammerdal är en av dem som nu måste ta sig med roddbåt för att komma till och från sitt hus.

– Jag ror upp till stora vägen, en avstickare från E45:an. Jag ror cirka 70-80 meter till den plats där jag har lämnat bilen. Det är lite stök!

Bo Paulssons roddbåt kommer fram varje gång han ska handla mat eller åka till jobbet. I jämtländska Hammerdal där han bor står vattnet fortfarande högt, men det stiger inte mer nu.

Vattenverket i samhället är också hotat av översvämning. Händer det måste de 1 500 invånarna få sitt dricksvatten via tankbilar istället.

Räddningstjänsten arbetar nu intensivt med att försöka förhindra det. Man har byggt vallar som förhoppningsvis kommer att hålla.

SMHI har fortfarande en klass 3-varning för Jämtland, alltså den högsta graden av varning.

Men på de flesta håll har det kulminerat nu, och vattennivåerna sjunker sakta. Dock inte i Rörström norr om Strömsund.

Runo Modin äger och driver campingen där.

– Det har stigit ganska mycket. Motorvärmarstolparna för husvagnarna står i vatten. Det är inte lika högt som 1995, det fattas en 40 centimeter, men det ska ju komma lite mer säger de.

Först på måndag väntas vattennivån kulminera i Rörström, ytterligare 15 centimeter kommer det att stiga tills dess, enligt prognosen från Räddningstjänsten i Jämtland.

Myndigheterna delar ut sandsäckar till de som vill skydda sina fastigheter mot vattnet, men än så länge är det inte så många permanentbostäder som har drabbats, säger Morgan Olsson som är räddningschef i Jämtland.

– Det är mycket stora områden vi pratar om, därför är det inte aktuellt med barriärer som man kan se inne i samhällen. Det är väldigt mycket lador, uthus, båthus och fritidsfastigheter. Sedan är det någon enstaka permanentbostad som är drabbad.

Bo Paulsson i Hammerdal, som nu ror till och från sitt hus är luttrad. Det här är hans fjärde översvämning, den första var 1966.

– Men det är klart det är inte roligt, för när det sjunker stannar allt annat.

Hur menar du?

– Ja, allt bråte som kommer från sjön. Det tar några veckor att städa upp efter en sådan här grej.