Landstinget

Fortsatt underskott för sjukvården

Den östgötska sjukvården dras med fortsatta underskott. Nuläget är sämre jämfört med för ett år sedan.

Enligt landstingets delårsrapport gick sjukvårdens enheter minus 94 miljoner kronor, vilket är tio miljoner sämre än vid den här tiden förra året.

"Det tyder på att de kostnadsreduceringar som är nödvändiga för att få en ekonomi i balans inte har gett avsedd effekt", skriver tjänstemännen i sin delårsrapport.

Men landstinget som helhet går bra. Det totala resultatet visar på plus 353 miljoner kronor, nästan 200 miljoner bättre än fjolårets resultat.