Dagvatten kartläggs

Stora mängder dagvatten orsakar problem i Älmhults kommun. Avloppsnätet är kraftigt överbelastat och nu märker tekniska förvaltningen regnvattnet på privata fastigheter för att se var det tar vägen.

- Det kommer in för mycket rent vatten i reningsverket, som behandlas och det medför i sin tur kostnader, förklarar Marianne Bengtsson som jobbar med kartläggning av vattnen, på tekniska förvaltning

Vanligt dagvatten, som kommer från stuprör och dräneringar, ska egentligen ledas till ett särskilt dagvattennät. Dock verkar fallet inte vara i Älmhults kommun, där vattnet istället hamnar i avloppssystemet. Problemet verkar vara felaktigt anslutna stuprör och dagbrunnar, vilket nu utreds av tekniska förvaltning.

Marianne Bengtsson beskriver hur de märker vattnet.

- Vad vi gör är att hälla en färg i stuprören som är biologiskt nedbrytbar. När vi sedan lyser med en Uv-lampa så lyses färgen upp. Sedan kollar vi i brunnarna och regnvatten ska absolut inte finnas i avloppssystemet.

För stora mängder vatten ett ekonomiskt problem för Älmhults kommun då det leder till komplikationer vid pumpstationer, reningsverk och även källaröversvämningar.

Därför ska nu alla fastigheter med stuprör och brunnar som är anslutna till det kommunala avloppsnätet kontrolleras. Nästa vecka görs de sista kontrollerna i Delary och efter det fortsätter kontrollern i Hallaryd.

Ines Micanovic
ines.micanovic@sr.se