lantbruk

Bönder kräver mer mjölkstöd

Lantbrukarnas riksförbund LRF vill att stödet till mjölkproduktion ökar med 30 öre per liter mjölk.

Lantbrukarnas riksförbund LRF i Haparanda och Kalix krävde vid en uppvaktning hos jordbruksminister Eskil Erlandsson i fredags i Piteå att bidragen till mjölkproduktionen ökar.

Mona Isaksson är ordförande för Kalix LRF och säger att om inte stödet ökar hotas framtiden för mjölkproduktionen i området

– Det blir slut på mjölkproduktionen. Idag har vi bara 12 mjölkbönder i Kalix och 15 i Haparanda och det innebär att vi måste importera mjölk från närliggande områden i södra Norrbotten eller från Västerbotten, säger hon.

Idag tillhör Kalix och Haparanda kommuner liksom Råneå med vidhängande område i Luleå kommun stödområde 2a, men kravet är att de ska tillhöra stödområde 1. Det innebär att en mjölkbonde kan få 30 öre högre bidrag per liter mjölk i stället för dagens 71 öre litern. Det skulle gynna bland andra mjölkbonden och LRFordföranden i Haparanda Carin Kerttu.

– För mig som har en årsproduktion på 300 ton gånger 30 öre skulle det innebära 90 000 kronor mer och då skulle jag kunna anställa hjälp, säger hon.

Enligt LRF har mjölkproduktionen i Haparanda minskat med 18 procent och i Kalix med 12 procent under året 2004 till 2008.

– Vi ska seriöst titta på detta. Tidigare har det gjorts detaljförändringar indelningen av stödområdet och det var inte alltid rätt. Så nu ska vi titta på framställan från LRF, säger Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) om kraven.

Niklas Jälén
Sveriges Radio Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se