Höga vattenflöden i Vindelälven

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för höga flöden i Vindelälven. SMHI varnar även för stor fara för gräsbränder i de norra delarna av inlandet.

Varning klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.