måndag 31 maj

Rösten genom historien

Vi har bevarade texter, föremål, bilder och skriven musik, men de röster som talat och sjungit genom mänsklighetens äldre historia har klingat ut och försvunnit.
Det andra programmet handlar om hur det kan ha låtit förr, och om varför röster låter som de gör under en viss epok.

Medverkar gör Gunno Klingfors som forskat i röstens historia och barocksångerskan Anna Nyhlin om hur hon gör för att ta reda på hur man sjöng under 1600-talet. Dessutom medverkar idéhistoriker Peter Josephsson.  I programmet är det också musk från bland annat Atlasbergen och Sardinien och av Giovanni Battista Pergolesi.

Som man sjunger i Mellanöstern idag sjöng vi också i Europa under större delen av vår historia. Det är först när det i senare tid uppstår ett behov här i väst av att definiera ut vår kultur gentemot öst och Islam som vi får de sätt att sjunga som vi har idag. Det är våra föreställningar om vår överlägsenhet gentemot resten av världen som bidrar till att skapa detta: vi vill inte vara barbarer. Vi vill vara civiliserade, kultiverade. Vår kultur ska vara vacker o.s.v - allt det som klassisk musik står för idag

Gunno Klingfors, musikhistoriker