Svenskt Näringsliv:

Arbetsförmedlare kritiseras för passivitet

I en rapport från Svenskt Näringsliv kritiseras Arbetsförmedlingen för allvarlig ineffektivitet och byråkrati. Bland annat konstateras att en arbetsförmedlare i genomsnitt bara förmedlar ett jobb i månaden.

– En arbetsförmedlare förmedlar färre än ett riktigt jobb per månad. Det är inte någon förbättring sedan 2003 när Riksrevisionen först uppmärksammade den låga effektiviteten, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv och en av författarna till rapporten.

När Riksrevisionen för några år sedan granskade Arbetsförmedlingens effektivitet visade det sig att en arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlade 8,5 anställningar under ett helt år.

Nu har Svenskt Näringsliv gjort en egen granskning för 2009 och konstaterar att situationen inte är mycket bättre nu. Arbetsförmedlaren ordnade 9,4 jobb per år, alltså knappt ett jobb i månaden. Det betyder att varje jobb som förmedlades kostat 60 000 kronor.

Clas Ohlsson, chef för Arbetsförmedlingens analysavdelning, håller inte med om den här beskrivningen. I stället för ett jobb i månaden anser han att en förmedlare ordnat två jobb och att det ändå är en bra investering.

– Vi försöker ju satsa våra personalresurser på dem som vi tror inte kommer klara sig utan oss. Och om det handlar om en person som annars skulle slås ut från arbetsmarknaden eller vara arbetslös under en mycket lång tid, då tycker jag att de här 30 000 eller 60 000 kronorna är ganska lite.

Svenskt Näringsliv anser att Arbetsförmedlingen borde utsättas för mer konkurrens. Många privata jobbförmedlare som finns är ofta mer effektiva än Arbetsförmedlingen och framför allt är de mer aktiva, enligt Stefan Fölster.

– De har väldigt mycket kontakt med företag och näringslivet och kan ofta se vad en företagare kan behöva ytterligare i en person. Och på det sättet kan de hjälpa till att skapa jobb som inte tidigare fanns, säger Stefan Fölster.

– Men så arbetar inte de flesta arbetsförmedlare utan de är betydligt mer passiva, tillägger han.

Även Clas Ohlsson håller med om att Arbetsförmedlingen borde ha bättre kontakter med dem som kan erbjuda dem nya jobben.

– Vi har identifierat det själva, att vi måste, för att göra ett bra jobb, bli lite bättre på företagskontakt.