Stabilt läge

De två svårast skadade efter helgens bilolycka inne i Ljugarns samhälle vårdas fortfarande på Visby lasarett. Enligt de senaste uppgifterna är båda ungdomarna - som är 19 och 22 år gamla - svårt skadade, men läget är stabilt och båda kvarstannar på sjukhuset för vård, enligt ansvarig läkare.