Kalmar län

Behandlar barn med andlig kirurgi

Intresset för andar och healing har vuxit de senaste åren och blivit en bransch att räkna med. Idag finns omkring 1 000 företag i Sverige som arbetar med någon form av healing. I Kalmar finns det möjlighet att få hjälp av andlig kirurgi.

Det är Anneli Johansson från Kalmar som arbetar med andlig kirurgi och hon menar att andar är bättre på att bota sjukdomar än traditionell medicin. Hon har valt att behandla både svårt sjuka och små barn trots att det strider mot kvacksalverilagen. 

Händerna far över min mage, axlar, nacke, de lyfter upp mitt huvud och böjer det hit och dit. Det här är en behandling i andlig kirurgi och meningen är att jag ska spontanläka med andevärldens hjälp. Enligt Anneli Johansson, som behandlar mig, är hon bara en länk mellan andevärlden och mig.

– Vad jag vet idag har jag blivit utvald att utföra det här arbetet, det är min livsuppgift, säger hon.

De problem med ryggen och svanskotan som andevärlden genom Anneli Johansson påstår att jag har, är inget som jag själv märkt av. Men många andra har blivit hjälpta säger Annelie Johansson. Bland andra ska en liten pojke blivit av med sin astma och en kvinna som hade svårt att gå dansade jitterbugg strax efter behandlingen.

Intresset för healing verkar vara stort. Omkring 1000 företag som arbetar med någon form av healing finns registrerade i Sverige. Men andlig kirurgi med sin kombination av botande och andlighet är ganska ovanligt.

Anneli Johansson ser inga problem med att sjuka skulle söka hjälp från henne istället för från den traditionella läkarvetenskapen.

– Om läkarna förstod att vi är energibaserade varelser så skulle de kanske få förbättrade resultat.

Varför har du behandlat barn?

– Deras föräldrar har velat det och de har varit hos läkare och inte fått den hjälp de önskat.

Är det etiskt okej?

– Ja, jag anser att det här är kanske det man borde välja i första hand, säger Anneli Johansson.