Kommunernas hemsidor

Dålig information till invandrare

I Värmland är det flera kommuner som saknar information på andra språk än svenska på sina hemsidor. Fyra av 16 kommuners hemsidor är bara på svenska. Katarina Adolfsson, informatör på Hammarö kommun, säger att den kommunens hemsida ska förbättras.

– Vi håller just nu på att installera en översättningstjänst genom google translate, säger Katarina Adolfsson som är informatör på Hammarö kommun. Det kanske inte är perfekt översatt men ger ett brett spektra av språk som man kan välja och det underlättar för väldigt många grupper.

Kommunen har haft sin turistsida översatt till tyska med hjälp av en tolk men den lösningen blir alltför kostsam i längden.

– Vi har försökt att hitta en lösning på det här så att så många som möjligt skulle kunna ta del av informationen på vår hemsida, säger Katarina Adolfsson. Jag räknar med att sidan ska vara färdig innan sommaren.