Val 2010

Minister oroas av de röd-gröna

Om vi får en rödgrön regering i höst blir det kraftiga försämringar för jord- och skogsbruket. Det anser jordbruksministern Eskil Erlandsson (C), med anledning av att de rödgröna vill höja en rad skatter.

De väntade skattehöjningarna som väntas om den röd-gröna oppositionen vinner valet i höst oroar jordbruksminister Eskil Erlandsson då det enligt honom skulle försämra förutsättningarna för jord- och skogsbruket, inte minst i norra Sverige.

– Jag är jättebekymrad över de ökade kostnader, som jord- och skogsbruket riskerar att få med införandet av en kilometerskatt, men också av en höjning av den allmänna drivmedelsskatten. För det försvårar boendet och verksamheten för alla i vårt land. Det gäller i synnerhet i norra Sverige med dess långa avstånd, säger han.

Men riksdagsledamoten Ann-Kristin Johansson (S) säger att skogs- och livsmedelsnäringen inte kommer drabbas så hårt av höjda skatter.

– När det gäller kilometerskatten har vi sagt att vi ska införa den, men hur den ska se ut ska utredas. När det gäller skogsindustrin och bland annat livsmedelsindustrin ska vi se till att det inte drabbas för hårt. För häruppe finns det inte järnväg överallt, säger hon.