Katrineholm

Pris för mikrofinansiering

Svenska Mikrofinansinstitutet, med huvudkontor i Katrineholm, har fått första pris i EU-tävlingen Regio Stars Award 2010. Man får det med motiveringen "Bästa innovativa projekt" inom kategorin Integration av invandrare och marginaliserade grupper i storstadsområden.

Totalt var ett 80-tal tävlande med från 27 länder.

Joyce Kimwaga Lundin, som är ordförande för Lokalt Resurscentrum NEEM (Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter) i Katrineholm och som är initiativtagare till Mikrofinansiering i Sverige, menar att det är oerhört viktigt att det nu finns en bättre möjligheter för grupper som står utanför samhället, att bli entreprenörer.