Sörmland

"Utlandsfödda viktig resurs"

De kommande stora pensionsavgångarna gör att kommunerna i Sörmland måste bli bättre på att ge personer med utländsk bakgrund jobb, utbildning och praktik. Det menar Peter Eklund, utvecklingsdirektör på Länsstyrelsen.

Flera utredningar pekar på att personer med utländsk bakgrund kommer att bli betydelsefulla för att samhället ska kunna fungera i framtiden. Då allt fler går i pension behövs fler folk i arbetsför ålder som betalar skatt så att vård och omsorg fungerar i framtiden, enligt Peter Eklund.

Problemet är att personer med utländsk bakgrund har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– De kommer få en väldigt stor betydelse för att Eskilstuna ska fortsätta utvecklas, säger Peter Eklund, planeringsdirektör på länsstyrelsen. Och fixar inte Eskilstuna att de ska kunna försörja sig här, så söker de sig någon annan stans.

Därför är det de som är först till kvarn och ser det här som en tillgång. De företag som nu börjar nyanställa kommer få det tufft om några år när vi har gått i pension, då gäller det vilka attityder de har för att ta emot folk från andra länder bland annat.

Studien Svenska kommuners behov av invandring, som nyligen gjorts vid Studieförbundet vuxenskolan, ser en negativ befolkningsutveckling med en allt högre medelålder. Det innebär att de i arbetsför ålder kommer att få större försörjningskrav på sig som kan bidra till allas vård och omsorg i framtiden.

Flera kommuner i Sörmland har en negativ befolkningsutveckling och det måste man göra något åt, enligt studien. Bland annat föreslås att göra om svenska för invandrare, SFI , med en mer individanpassad undervisning för låg- och högutbildade och att deras kompetenser på ett annat sätt kan tillgodoräknas i Sverige. I Sörmland pågår ett sådant arbete, säger Peter Eklund.

– Vi jobbar med flera olika projekt de sista två åren i samråd mellan länsstyrelsen, kommuner, landsting och arbetsförmedlingen - att förbättra SFI, att jobba med samhällsorientering så man förstår vilket land man har hamnat i, att se till att företagen tar emot folk på praktik och vi jobbar mer och mer ihop. SFI jobbar mer och mer över kommungränserna, så vi är sakta, sakta på väg att bli lite bättre. Men det mesta är fortfarande ogjort, så vi måste bli ännu duktigare.

Alexandra Edman
alexandra.edman@sr.se