Borås

Många orsaker bakom skolfrånvaro

Borås Stad kritiseras av Skolinspektionen, sedan en skolelev varit frånvarande större delen av sin högstadietid. De senaste åren har flera barn i Borås uteblivit från skolan långa perioder.

Det handlar om ett femtontal barn som alltså inte befunnit sig i skolan under långa period, vissa har varit frånvarande uppemot ett och ett halvt år, säger Mikael Sedvall, som arbetar på Specialpedagogiskt Kompetenscentrum, SPKC, i Borås Stad och som har till uppgift att bland annat bistå skolorna att få tillbaka elever med hög frånvaro.

– Många barn vi jobbar med har inte gått i skolan på väldigt lång tid. Det kan vara av olika orsaker: bristande rutiner, psykisk ohälsa hos föräldrar, låg självkänsla, suicidtankar med mera, säger Mikael Sedvall.

Nu har Mikael Sedvall och hans kollegor gjort en kartläggning av skolfrånvaron i Borås Stad på uppdrag av kommunen: en kartläggning som han hoppas ska kunna göra att elever med frånvaro ska kunna upptäckas i tid, och att åtgärder då kan sättas in tidigare, innan elever blir så kallade "hemmasittare":

– Det är inte så att du blir "hemmasittare" över en natt, det är en process som pågår under ganska lång tid.

Under de tre senaste åren har man arbetat med drygt 40 elever under, ett till två års tid per elev. För mer än hälften av eleverna förbättrade insatsen skolgången. SPKC har även till uppdrag att skapa fungerande nätverk kring eleverna mellan olika myndigheter och se till att till exempel BUP eller IFO kopplas in att samarbeta med skolan om det finns behov.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se