Utdöende av jättedjur kan ha orsakat klimatförändring

Det snabba utdöendet av mammutar, jättesengångare och en mängd andra stora växtätande däggdjur för omkring 13 000 år sen, kan ha varit en bidragande orsak till den klimatförändring som inträffade för omkring 11 000 år sedan, enligt en ny studie.

Precis som till exempel dagens kor, så släppte de växtätande jättedjuren ut metangas i samband med sin matsmältning. Och djuren var så många att de påverkade nivån metangas i atmosfären globalt, enligt forskarna.

Men för 11 000 år sedan hade 80% av jättedjuren dött ut – kanske som en direkt konsekvens av dåtidens människors jakt på mat.

Nu misstänker forskare att det snabba utdöendet kan ha bidragit till den dramatiska sänkning av metangashalten i atmosfären som inträffade vid samma tid, alltså för ungefär 11 000 år sen.

Enligt forskarna kan jättedjurens utrotning ha bidragit med mellan 12,5% och 100% av minskningen av metangas i atmosfären, som i sin tur förmodligen var en bidragande orsak till det kallare klimat som skulle vara fram till för ungefär 10 000 år sen.

Forskarna menar att om deras hypotes stämmer, så kan det här handla om den första av människan orsakade klimatförändringen.

Referens:
Felisa A. Smith et al. Methane emissions from extinct megafauna. Nature Geoscience, Published online: 23 May 2010. DOI: 10.1038/ngeo877.