SKARABORG

Polisen JO-anmäld av åkerier

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg i Skövde JO-anmäler Rikspolisstyrelsen. Anmälan gäller ett dokument från Riskpolisstyrelsen som använts som bevismaterial i ett pågående domstolsärende. Åkeriföretaget anser att hanteringen av ett dokumentet har misskötts.

Åkeriföretaget företräder en chaufför som är misstänkt för att inte ha tagit tillräckligt med rast och därmed brutit mot körtiderna. Åklagaren lade fram ett dokumentet som bevismaterial där Rikspolisstyrelsen skriver att polisens kontrollutrustning som mäter körtider, fungerar.

Dokumentet intygar alltså att Riskpolisstyrelsen testat polisens kontrollutrustning för körtider och vilotider och att utrustningen är tillförlitig. Dokumentet har använts som bevismaterial mot chauffören som är misstänkt för att ha brutit mot körtiderna.

Saknar datum
Men Åkeriföretaget reagerade på bevismaterialet. Att det varit problem med utrustningen har polisen och åkeriföretagen haft gemensamma möten om enligt Tomas Morell, som är vd för Sveriges Åkeriföretag Skaraborg. Han tyckte dessutom att dokumentet inte såg trovärdigt ut.

– Det finns inget datum, inget diarienummer och ingen underskrift på dokumentet. Man kan inte härleda dokumentet till någon, säger Thomas Morell.

"Den enskilde är illa ute"
Rikspolisstyrelsen tar i en skrivelse helt avstånd från dokumentet och säger att informationen kommer från polisens interna internetsida.

– Det är alldeles uppåt väggarna att dokumentet ger intryck av att komma från en myndighet trots att det inte finns någon bakgrund i dokumentet. Så får det inte gå till, säger Thomas Morell.

Thomas Morell menar att som yrkesförare har man en utsatt position när polis och åklagare hanterar bevismaterial på det här viset.

– Som enskild människa är man väldigt illa ute när detta sker. Polisen måste utreda hur man hanterar dokument och hur de hanteras som bevis i ett brottmål, säger Thomas Morell.

Linnéa Frimodig
linnea.frimodig@sr.se