Hushållens ekonomi har förbättrats

Två års nedgång har brutits och fler hushåll anser nu att deras ekonomi har blivit stabilare, enligt Swedbanks hushållsindex.

Det största skälet till att fler hushåll anser att deras ekonomi har blivit stabilare än förra våren är höge lön och lägre skatter, enligt Swedbanks hushållsindex som nu har stigit från 48 till 50,4.

Att index ligger över 50 betyder att det är fler hushåll som anser att deras ekonomi blivit bättre än de som anser att den blivit sämre. Swedbanks index mäter både den löpande ekonomin som ekonomin totalt sett då man även tar hänsyn till tillgångar och skulder.

Fler får pengarna att räcka månaden ut, men det ekonomiska läget för ensamstående ålderspensionärer har blivit sämre.