Svenskars syn på invandrare alltmer positiv

Synen på invandring och invandrare har blivit mer positiv. I början av 90-talet tyckte varannan svensk att det fanns för många utlänningar i Sverige, i dag är det en tredjedel som tycker så.

Det visar en återkommande undersökning från Göteborgs universitet.

Statsvetarprofessor Marie Demker, som har gjort undersökningarna, säger att trenden är mycket tydlig och kan bero på flera orsaker.

– Sverige har varit ett invandringsland ända sedan tiden efter andra världskriget. Därutöver tror jag också att från början av 90-talet och framåt har de här frågorna diskuterats ganska mycket och många människor har skaffat sig en genomtänkt uppfattning, säger Marie Demker.

– Sedan har vi fått ett samhälle som har blivit mer mångkulturellt, så lite grann kan vi tala om en slags tillvänjning, att vi har blivit mer vana vid att det ser ut på det här sättet.

I början av 90-talet tyckte varannan svensk att det fanns för många utlänningar i Sverige, i dag är det en tredjedel som tycker så.

Och motståndet mot att få en invandrare ingift i familjen har halverats, 12 procent är emot det i dag.

Den senaste undersökningen genomfördes i höstas och omfattar 9 000 personer. I så gott som varenda fråga visar studien en mer positiv attityd hos befolkningen till invandring och till ett samhälle med personer födda i andra länder.

Mest positiva är storstadsbor, kvinnor, yngre och miljöpartister.

Ett undantag är rätten till invandrares frihet att utöva sin religion, där stödet håller sig kvar på samma nivå som i början av 90-talet, cirka 40 procent.

– Frågan om religion i svensk politik är ganska perifer. Sverige uppfattas som ett sekulariserat land och religionsfrågorna har inte varit särskilt politiserade, säger Marie Demker.

Det starkt invandringskritiska Sverigedemokraternas inträde på den politiska scenen som en större aktör har inte påverkat opinionen, säger Marie Demker.

– Sverigedemokraterna mobiliserar den grupp för vilka de här frågorna är mycket viktiga. Den gruppen kan ju mobilisera även om den generella trenden i samhället är åt andra hållet.