Finland och Norge överväger förbud mot tiggeri

Både i Finland och i Norge överväger nu regeringarna att införa förbud mot tiggeri. Det är det stora inslaget av inflyttade romska tiggare i de större städerna som har fått regeringarna att reagera, eftersom man misstänker att det ligger människohandel bakom tiggeriet.

– Tiggeriet har fått helt andra dimensioner och en helt annan karaktär än när förbudet mot det en gång i tiden avskaffades, säger den norske justitieministern Knut Storberget.

Han syftar på det vanligt förekommande fenomenet att främst rumänska romer kommer till Norden bara för att ägna sig åt gatutiggeri. Går det inte att stoppa det på något annat sätt så får det ske lagstiftningsvägen, tycker den norske justitieministern. Och i Finland är inrikesminister Anne Holmlund inne på samma linje.

– Det finns ingredienser av människohandel i tiggeriet, säger inrikesminister Anne Holmlund, som också berättar att 11 personer i Rumänien nu anklagas för att ha rekryterat tiggarna och arrangerat deras resor.

Bakom ligger alltså misstankar om att det är ligor som organiserar det tiggeri som de senaste åren dragit fram över flera städer i Norden. Ligor som sedan också lägger beslag på det mesta som tiggarna lyckas få ihop.

Nu skall en arbetsgrupp i det finländska inrikesministeriet ta tag i den här frågan och målet är att utreda om tiggeriet skall förbjudas. I till exempel Helsingfors lever en del av de inflyttade tiggarna under misärliknande förhållanden, och de sociala myndigheterna har i några fall hotat med att ta hand om de barn som tiggarna har haft med sig till Finland.