Umeå

Nyttigheter i tidning för seniorer

För tredje året i rad skickar socialtjänsten i Umeå ut en tidning till alla som fyllt 65 år, Hallå senior. I tidningen finns samhällsinformation riktad till äldre, som telefonnummer till sjukvårdsupplysningen, och tips på aktiviteter och var man kan gå och äta. I år är temat för tidningen kultur.