Linköping

Jämställdhet i fokus vid studiebesök

Linköping ska få besök av 28 personer från Sydafrika som ska få kunskap om och inspiration av kommunens jämställdhetsarbete.

Besöket är en del i ett utbildningsprogram, som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med det sydafrikanska kommunförbundet.

Målet är att stärka det lokala självstyret och jämställdheten i Sydafrika.

Deltagarna består dels av kommun- och förvaltningschefer samt enstaka politiker på kommunal nivå, dels nationella och regionala representanter. Gruppen kommer till Linköping på tisdag och ska då få några praktiska exempel för mer inspiration och lärande samt besöka Folkungaskolan.