Kronoberg

Få vill utbilda sig inom industri

Samtidigt som industrin skriker efter arbetskraft är det få ungdomar som vill utbilda sig till industriyrken. I Växjö kommer industriprogrammet sannolikt att ställas in i höst på grund av för få sökande.

– Det är ett problem när det gäller kompetensförsörjningen framöver, och vi ser att problemet är återkommande även som nu i en lågkonjunktur, säger Företagarnas regionchef Olle Termén.

Till industriprogrammet i Ljungby i höst är det 8 förstahandssökande till 15 platser, och i Växjö är det så få sökande att industriprogrammet sannolikt ställs in. Och att få elever vill läsa till yrken inom industrin har varit ett problem i flera år, trots att många av dem som går en sådan utbildning är garanterade ett jobb.

Och bristen på utbildad arbetskraft får konsekvenser för företagen i regionen - både på kort och lång sikt, säger Olle Termén.

– Jag pratar med medlemmar som inte får ihop leveranstiderna, och då tappar man order och tvingas säga nej till order. På lite längre sikt är det ju en risk att de flyttar utomlands, till länder med en stark verkstadstekniskt tradition.

Men vem bär då ansvaret för att det blivit så här?

– I grunden är det ett politiskt ansvar där man har styrt bort ifrån de praktiska kunskaperna och försöker se till så att alla eleverna har högskolekompetens och det gör att man mentalt nedvärderar indusrin. Det gör också att skolan inte prioriterar de här kunskaperna. Man besöker inte företag så ofta som man borde och då känner man inte riktigt till hur det ser ut och då får eleverna en felaktig bild, säger Olle Termén.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sr.se