Musiklista 30 maj, 2010

En vänlig grönskas rika dräkt, Psalm 201, vers 1,2,3. (C.D. af Wirsén
- W. Åhlén). Unison sång

Medley: Helig Mark, (Bengt Johansson) - Helig, helig, helig, (Gary
Oliver, Sv. text Christina Johansson). Unison sång

Ser du mig, (Thomas Simson) Solosång: Kamilla Rosengren, piano

Gud för dig är allting klart, Psalm 217, 5 verser, (E. Malmeström - G
Ch Strattner). Solist vers 1: Mari Andersson, Vers 2-5 Unison sång

Ödmjukhetens konung, (Brenton Brown, Sv. text Mattias Martinsson), Unison sång
Ditt ljus (Agneta Almqvist - Maria Landh), Kören

Lead me lord (Carol Symbala), Kören, Solist
Mia Fogel

Närmare mig (Irländsk folkmelodi, Sv. text Clas Vårdstedt), Unison sång