Folkhälsoprojekt får bra betyg

Satsningen på projektet "Kollektivtrafik och cykelkampanj på Gotland" , som ska förbättra den allmänna folkhälsan, får bra betyg av länsstyrelsen.

För några år sedan fick Gotland en halv miljon kronor från Naturvårdsverket till projektet  som syftar till att förbättra den allmänna folkhälsan genom att till exempel välja bussen istället för bilen och minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen.

Kampanjen är uppdelad på en rad åtgärder som vänder sig till allmänheten, kommunens medarbetare samt näringsliv och organisationer.

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att planerade åtgärder genomförts med i huvudsak gott resultat och att projektet fått stor spridning genom att på flera sätt engagera, inspirera och informera samhällsmedborgarna.