Redaktion

Reportar: Rosa Fernandez, Erik Sjölin, Kicki Möller, Magnus Arvidsson, Maria Sveland och Roger Dackegård.

Reporter och producent: Ulrika Bergqvist

Oförnuft och känsla görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.