Norrköping

Mer pengar till missbruksvård

Beroendekliniken i Norrköping får 3,6 miljoner till missbruksvård av hälso- och sjukvårdsnämnden. Målet är att korta köerna.

Fler personer med missbruk av heroin och andra syntetiska preparat ska kunna få hjälp och väntetiderna ska kortas.

Landstinget och Norrköpings kommun samarbetar i projektet där landstinget står för den medicinska behandlingen och kommunen för psykosociala insatser.

– Det är mycket positivt att vi har fått ett tillskott, som gör att vi nu kan behandla betydligt fler, säger Ursula Thienemann, verksamhetschef för beroendekliniken i östra länsdelen.

För att få behandlingen kallas man först till ett läkarbesök för bedömning och därefter till ett nytt besök med socialsekreteraren då det bestäms hur behandlingen ska se ut.