Den biologiska mångfaldens år

På måndagen var det nationalparkernas dag och hela året 2010 är av FN utsett till att vara den biologiska mångfaldens år. I helgen firades mångfaldsdagen på bland annat Skansen i Stockholm.

Många djur och växter och miljöer hotas av utrotning eller att deras levandsvillkor starkt försämras. Det biologiska mångfaldsårets syfte är att skapa intresse och medvetenhet och inspirera till åtgärder för att förhindra detta.

En rad olika svenska organisationer arbetar med dessa frågor, som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Friluftsfrämjandet och en rad av våra myndigheter som till exempel Naturvårdsverket.

Där är Danne Ericsson informationsansvarig och han menar att Mångfaldsåret är viktigt för att informera också i grunden naturintresserade svenskar om dessa frågor i en tid av bland annat klimatpessimism:

- Det ger oss som arbetar med naturfrågor en möjlighet att verkligen synas och lyfta fram det arbeta som pågår runt om i landet, säger Danne Ericsson.

Hur kan då allmänheten dra nytta av detta? Vad finns det för möjligheter?

- En stor möjlighet finns att ta sig ut i naturen och besöka naturreservat och nationalparker. Gå på guidade turer eller haka på någon av de alla aktiviter som pågår.

Finns det en bred folklig förankring i detta naturintresse? 

- Det tror jag absolut. I Sverige har naturen en jättestor betydelse för vår identitet och vårt förhållningssätt överhuvudtaget. Vi har ju allemansrätten och en tradition av att vara ute i skog och mark. Jag tror det är jätteviktigt för både samhällsets utveckling i stort men också för vårt välbefinnande som människor och ha det koppling till naturen.

Det säger Danne Ericsson på Naturvårdsverket där Maggie Javelius är enhetschef för vad som kallas landmiljöenheten och arbetar med målet med biologisk mångfald.

Under åren har vi i Sverige haft många olika mångfaldsprojekt som att bevara våtmarker, att rädda fågelarter som pilgrimsfalk och havsörn och aktuellt just nu är ju vargarna, som föder både hat och debatt på sina håll.

Och fler projekt blir det säger Maggie Javelius:

- Ja, det görs ju olika saker hela tiden både för att skydda olika miljöer och arter.

Om man jämför Sverige med andra länder är vi här mer fokuerade på dessa naturfrågor än på andra håll?

- Jämfört med åtminstone en del andra länder så har vi mer tillgång till naturen i och med att vi har allemansrätten.

Och den innebär då att man lär känna och förstår naturen på ett annat sätt?

- Ja, eftersom vi har vanan att visats ganska fritt i naturen, så får vi en både större förståelse för naturen och behov utav den, Säger Maggie Javelius.

En naturdebatt har funnits länge i Sverige och också kunskaperna om förändringar, som till exempel miljösituationen för Östersjön. Miljörörelsen är stark i Sverige och miljömedvetandet i stort. Men det verkar ju inte alltid räcka för att förhindra en fortsatt utarmning och utslagning av mångfalden.

Maggie Javelius på Naturvårdsverket igen. 

- Kunskapen har funnits länge men den har förtydligats under de senaste åren. Vi gör uppföljningar och ser att det försvinner olika naturtyper och det försvinner olika arter.

Då blir behovet tydligare och tydligare att vi måste åtgärda det.

Och vi i det har sammanhanget kan väl inte bara vara stat och kommuner, det vill säga det offentliga?

- Nej alla människor behöver göra åtgärder som bidrar till att vi bevarar naturen och miljön.

Finns det intresse för att göra det om man ser till näringslivet?

- Ja, det tycker jag att det gör. Företagen är ju en del av samhället och jag tror att även de vill göra saker som är bra för miljön.

Man vill visa upp en bra miljöprofil?

-Jag tror inte bara att man vill visa utan att det finns med i ett hållbarhetstänkande. Företagen vill också ha en värld att verka i framöver.

Om man inte är så van att vara ute i skog och mark på egen hand och känner sig lite främmande. Man kanske kommer ifrån ett land där det inte går att röra sig så fritt som i Sverige. Finns det då något man kan göra?

-Absolut. Ett tjugotal av de organisationer som arbetar i Sverige med naturvård och hur man tar sig ut i naturen är organiserade. Och man kan hitta dem på en webbplats som heter naturensår.se eller www.naturensar.se. Och hjärtat i detta är ett kalendarium där organisationerna lagt in olika aktiviter och konkreta tips på hur man kan komma ut i naturen. Till exempel idag måndag är det nationalparkernas dag och då kommer många naturrum och nationalparker att arrangera olika guidade turer. Det som är spännande med det här är samarabetet är också att det finns där en mångfald hur man vill arbeta med biologisk mångfald och naturvård.

Reporter: Göran Löwing 24/5 2010