Brittiskt sparpaket mot budgetunderskott

Idag kom som utlovat den nya brittiska koalitionsregeringen med sitt första besparingsprogram för att komma åt landets enorma budgetunderskott.

Det handlar om att ta bort onödiga offentliga utgifter så att det finns pengar till de nödvändiga utgifterna, sa finansminister George Osborne idag.

Regeringen ska spara på bland annat konsulter och resor för offentligt anställda. Och även ministrarna måste i fortsättningen vänja sig av med att köras av egna chaufförer och får i högre utsträckning använda sig av kollektivtrafiken.

Och organisationer som jobbar på uppdrag av regeringen kommer att få sina anslag bantade eller helt indragna. Ett exempel på en sådan organisation som får stänga igen är BECTA som arbetar med att hjälpa skolorna med att hitta lämplig teknisk utrustning.

Det ska också bli anställningstopp inom vissa delar av offentliga sektorn och genom naturlig avgång ska antalet anställda minska.

Det här första besparingsprogrammet är på omkring 70 miljarder kronor men eftersom budgetunderskottet är på närmare 1 800 miljarder kronor så säger regeringen att betydligt mer av besparingar är att vänta i den första budgeten efter midsommar och i den långtidsbudget som kommer i höst.

Finansminister George Osborne kritiserade idag också den förra Labourregeringen för att ha varit slösaktig med statens finanser, men förre finansministern Alistair Darling skyller i en BBC-intervju det stora budgetunderskottet på den ekonomiska krisen.

Alistair Darling varnar den nya regeringen för att gå för snabbt fram och säger att alltför kraftiga besparingar kan äventyra den ekonomiska återhämtningen.