Hammerdal

Vattenverket måste ses över

Dricksvattnet i Hammerdal har under flera dagar varit hotat när vattenverket varit nära att översvämmas. Nu höjs kritiska röster om varför inte verket byggdes tillräckligt högt.

Det har varit många kritiska dagar i Hammerdal och vattenverket har stått illa till. Bara med små marginaler klarade sig vattenverket från att ytvatten skulle tränga in.

Vattenverket byggdes på nittiotalet och nu höjs kritiska röster om varför inte verket byggdes tillräckligt högt. Folke Broström bor vid en strandtomt i Hammerdal och enligt honom borde kommunen ha tittat på tidigare rekordår innan man byggde vattenverket.

- Jag vart både ledsen och förbannad när man hörde att de byggt ett vattenverk utan att ta reda på vart vattennivåerna kan ligga i sjön. Det tycker jag är väldigt olustigt, säger han. 

Richard Persson är ansvarig för vatten och avloppsfrågor i Strömsunds kommun och säger såhär.

- Jag kan tänka mig att verket byggdes utifrån de kunskaper man hade då och de förutsättningar som fanns då. Det vi kommer att göra nu är att titta på hur vi på bästa sätt kan skydda verket för framtida vårfloder på den plats som det ligger idag. Vi kan bygga fasta invallningar, att vi vallar in och skyddar verket med permanenta lösningar. Vi kan förlänga borrhål som gör att risken för ytvattengenomträning minimeras. Vi kan GPS inmäta höjder kring verket och lägga upp bra planer för hur vi ska valla in när sådana här situationer kommer och givetvis även titta på andra vattenverk, inte bara i Hammerdal.