Östergötland

Tydligare grepp om viltfrågor

Nu tar länsstyrelsen ett tydligare grepp kring frågor om viltet i Östergötland. Idag hölls det första mötet i länsstyrelsens nya viltvårdsdelegation.

– En viltförvaltningsdelegation ska ta beslut om bland annat övergripande riktlinjer för viltförvaltningen, skötsel av älgstammen och licensjakten, säger Thomas Modin, som jobbar med viltvårdsfrågor på länsstyrelsen.

Ett av delegationens första beslut blev älgjaktens start och längd, och där blev det beslut om att det ska se ut precis som vanligt.

Alla länsstyrelser ska nu ha en viltförvaltningsdelegation med 13 ledamöter från landstinget och polisen, markägare, naturvårds- och fritidsintressen, yrkesfisket, jordbrukare och turismen med flera.

Landshövdingen leder delegationen som startat efter en förordning från miljöministern och miljödepartementet. Frågan är vad som blir bättre med den nya delegationen.

– Det är klart att det blir mer lokal förankring och regional anknytning, säger Thomas Modin på länsstyrelsen.