Polisen samarbetar mot hot och bråk i valrörelsen

Under årets valrörelse satsar polisen särskilt på att samarbeta för att minska risken för hot mot politiker och oroligheter vid torgmöten. Arbetet samordnas av en särskild stab vid Rikskriminalpolisen som varje vecka gör nya rapporter om utvecklingen.

Håkan Wall, som är enhetschef vid Rikskriminalpolisen, berättar om läget just nu.

– Generellt ser det väldigt bra ut. Hotbilden är låg, vi har inte haft några större störningar än. Vi förväntar oss inte det heller egentligen, säger han.

På en vägg i ett sammanträdesrum hos Rikskriminalpolisen i Stockholm sitter en karta över Sverige. Det är en lägesbeskrivning över läget inför valet, där olika möten har klassats som olika riskfyllda.

Enhetschefen Håkan Wall säger alltså man just nu inte ser något som tyder på att det ska bli en särskilt bråkig valrörelse.

Men det kan ändras fort, beroende på vilka politiska frågor som kommer upp på agendan.

– Vissa frågor väcker mer opinion och mer känslor hos folk än andra. Det handlar väldigt mycket om vilken agenda politikerna har på mötena. Det kan till exempel vara frågor som rör rovdjur, som är väldigt aktuella i vissa delar av Sverige. Det kan vara andra frågor som väcker känslor i andra delar av Sverige, säger Håkan Wall.

Som planeringen ser ut nu ska ungefär 3 000 olika politiska möten genomföras under valrörelsen.

Poängen med samordningen är att till exempel riskbedömningarna kring de här mötena ska bli lika, oavsett var i landet de hålls, och att mindre polismyndigheter, som till exempel Blekinge, ska kunna få hjälp om en demonstration skulle urarta.

Under förra valrörelsen förekom hot mot bland annat Centerpartister, men annars är det Sverigedemokrater som får ta emot flest hot.

Enligt Håkan Wall är det nu polismyndigheternas uppgift att se till att alla partier kan genomföra sina torgmöten som planerat.

– Här ligger ett stort ansvar ute i polismyndigheterna, att man har kontaktytor mot alla partier som avser att arrangera torgmöten. Vi är medvetna om att Sverigedemokraternas möten tidigare har störts, ibland till och med av ganska våldsamma opinionsyttringar. Det är med i vår planering, säger Håkan Wall, som är enhetschef vid Rikskriminalpolisen.