Färre konfirmerar sig

Mindre än hälften av alla 15-åringar i Visby stift konfirmerade sig under 1999. Och intresset för att konfirmera sig har minskat i hela landet de senaste åren.
I början av 1990-talet konfirmerade sig mer än 60 procent av alla 15-åringar som tillhörde kyrkan i hela landet. För två år sedan - 1999 - var det 53,1 procent. Av de kyrkotillhöriga 15-åringarna på Gotland var det lite mer än hälften, 51,7 procent som konfirmerade sig 1999, och av alla 15-åringar var det alltså 47,9 procent. För att väcka fler ungdomars intresse har Visby stift nu startat en kampanj, med annonser och reklam i tidningar och radio. Under 2000 har dessutom präster, diakoner och andra medhjälpare i konfirmandarbetet utbildat sig och ordnat särskilda arrangemang för ungdomar.