Fler omkommer i bränder än man tidigare trott

Det dör 26 procent fler personer i bränder i Sverige än vad statistiken visar. Det framgår av det arbete som brandingenjör Anders Bergqvist håller på med för sin doktorsavhandling.

Enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dog 119 personer förra året, men i verkligheten var det cirka 150 personer, säger Anders Bergqvist.

– Det visar att problemet är större än vad vi har trott, säger han.

Anders Bergqvist har i sitt forskningsarbete låtit samköra olika databaser.

Siffror från MSB har kopplats ihop med Rättsmedicinalverkets register och Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Det visar att 26 procent fler svenskar dör i bränder varje år än vad MSB:s statistik visar.

Det är ingen speciell grupp som glömts bort, säger Anders Bergqvist. Det är bara fler dödsfall.

Forskningen går ut på att försöka hitta orsakerna till att folk dör i bränder och att hitta åtgärder för att minska dödstalen. Enligt Anders Bergqvist finns det ett starkt samband mellan den sociala situationen och risken för att dö i bränder.

– Risken för att omkomma och att skadas i brand ökar väldigt kraftigt med ökande ålder. Man kan säga att när man börjar bli 75 år, så ökar riskerna betydligt. Det har vi sett. Sedan ser vi också att i spannet 55 till 70 ungefär, så har vi en överrepresentation av människor som har haft alkohol i kroppen när branden kom, och dör på grund av det.

Antalet som dör i bränder har inte minskat sedan 1940-talet. Men Anders Bergqvist anser att det borde gå att sikta mot en nollvision precis som i trafiken.

Riskgrupper skulle kunna få hjälp med åtgärder som kan hindra att brand uppstår.

– Bland vissa människor finns det en överrepresentation av dem som glömmer mat på spisen. När man börjar bli 65 – 70 så kanske man ska installera olika typer av spisvakter, så att man inte glömmer mat på spisen som gör att det börjar brinna, säger brandingenjör Anders Bergqvist vid Stockholms brandförsvar.