Stort sparpaket att vänta i Italien

I Italien, som har en enorm statsskuld, väntas regeringen i dag fatta beslut om ett stort sparpaket, för att få bättre balans i de offentliga affärerna. Siktet är inställt på att om två år, 2012, ha fått ner budgetunderskottet under tre procent av BNP, vilket är en av reglerna för länderna som har valutan euro.

Finansminister Guilio Tremonti är den som pekar på var motorsågen ska sättas in, för att få ordning på Italiens vildvuxna statsfinanser.

Statens skuld är hela 116 procent av BNP. Visserligen har det mesta lånats inom landet, men skulden är ändå skyhögt över vad eurosamarbetet tillåter: högst 60 procent.

Regeringen här tänker i princip inte höja skatterna utan attackera utgifterna. Sammantaget ska staten under de kommande två åren spara ungefär 250 miljarder kronor. Det ska räcka för att få ner underskottet i de löpande affärerna till tre procent av BNP.

Förslagen är många. Endast var femte tjänst inom staten återbesätts, när någon slutar. Bidrag till regionala och lokala myndigheter minskar. Ministerierna sänker sina kostnader med uppemot tio procent och de mer välavlönade inom staten riskerar att få sänkta löner. Vissa som är berättigade att gå i pension, får kämpa på ytterligare något halvår till.

Tidningen La Repubblica radar upp mer, så som insatser mot skatteflykt, höjda motorvägsavgifter, och även skola och hälsovård berörs.

Premiärminister Silvio Berlusconis popularitetssiffror är lägre än någonsin tidigare, så regeringen försöker säkert i möjligaste mån att undvika att göra ingrepp, som uppfattas som orättvisa. Det blir snarast de mest gynnade som i första hand kommer att få sina förmåner sågade.

Fackförbunden har hittills signalerat att de accepterar krafttag, bara de inte drabbar de fattigaste. Flera här menar att facken liksom oppositionen känner stundens allvar, och inte vågar förvärra det prekära läge, som råder både här och i Spanien, Storbritannien, Grekland och Portugal.

Innan regeringen sent i eftermiddag ska spika sparpaketet, så blir det först överläggningar med facket nu på förmiddagen.