Umeå

Högt vatten stänger delar av umeleden

 Umeå kommun har stängt av delar två av gång- och cykelvägen Umeleden på grund av högt vatten i Umeälven. Notvarpsbron - Baggböle Herrgård och Backens kyrka - Stomdalsbacken.

Notvarpsbron - Baggböle Herrgård

Avstängning av sträckan mellan Notvarpsbron och uppströms till Baggböle Herrgård.

Forsen stänker in över gång- och cykelvägen och vissa tecken på erosion i vägbanken är synliga. Prognosen är att flödet kommer att öka något under veckan med högre vattennivåer som följd. Risk för översköljning av gång- och cykelväg eller ytterligare erodering och eventuell fara för trafikanter kan inte uteslutas.

Backens kyrka - Stomdalsbacken

Avstängning av sträckan mellan Backens kyrka och uppströms till Stomdalsbacken.

Gång- och cykelvägen ligger till delar under vatten med ett största djup om 20 cm och är således inte framkomlig. Prognosen är att vattennivån kommer att stiga ytterligare under veckan.

Avspärrningarna utgörs av bockar med varningsskyltar och gäller tillsvidare.

– Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna, säger Henrik Östlund, Räddningschef i beredskap i ett pressmeddelande.