Göteborgsskolor har dåligt brandskydd

Nu kommer larm om att brandskyddet på Göteborgs skolor inte fungerar. Lennart Jonsson, tidigare säkerhetssamordnare på kommunens Lokalförsörjningsförvaltning, LFF, hittade sjuttio skolor med stora brister förra året.

Lokalförsörjningsförvaltningen är ansvarig för brandskyddet i skolor de förvaltar.

Som Västekot tidigare berättat har Stadsrevisionen nyligen kritiserat bland annat LFF för brister i brandskyddsarbetet.

Men det Stadsrevisionen lyfter upp är bara toppen på ett isberg, säger Lennart Jonsson. Förra året inspekterade han ett sjuttiotal skolor och bristerna i brandskyddet var nedslående.

– Jag hittade inte en enda anläggning utan brister. Det kan vara allt ifrån att varenda branddörr är uppställd till att brandsläckare är inlåsta eller placerade så högt upp att inte ens en lärare kan plocka ner dem och använda dem, säger han.

– Brandposter inomhus är försedda med cylinderlås som måste låsas upp med nyckel innan man kan använda dem vid ett brandtillbud, brandlarm vid nödutgångar som inte fungerar, fortsätter Lennart Jonsson.

– Man kan bara drömma om vad som kan hända vid en övernattning om någon skulle göra ett brand attentat liknande det i Backabranden. Var och en kan ju tänka konsekvenserna själv, säger han.

Lennart Jonsson slog larm om de allvarliga bristerna i brandskyddet till sina överordnade på LFF, stabschefen Per Carlsson och förvaltningschefen Rolf Van Dahlen.

Men han fick ingen respons.

Uppgifterna om brister i brandskyddet på skolorna var ingen nyhet för förvaltningsledningen, säger Rolf Van Dahlen.

– Det här har ju hängt med de åren jag har varit här på förvaltningen.

Så trots att du var medveten om bristerna så har du väntat tills nu innan du på allvar tar itu med problemet?

– Det här har vi på allvar tagit itu med, men vi har inte löst problemet.

Stabschefen Per Carlsson bedömer att det kommer ta mellan ett och två år att gå igenom alla skolorna och kontrollera brandskyddet.

– Vi får ta anläggning för anläggning. Vi har ju 150 skolor, 50 av dem är övernattningsskolor och de har vi försökt säkerställa. Sedan har vi 100 skolor kvar och det är ett gediget jobb att gå igenom dem, säger han.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se