Högskolan Dalarna

Professor tvistar om upphovsrätt

Sveriges Universitetslärarförbund har begärt en central tvisteförhandling i en fråga om upphovsrätt.

Det handlar om bandupptagningar av föreläsningar som högskolan behållit mot föreläsarens, en professors, vilja.

Förbundet hävdar att en del av materialet använts utan professorns medgivande och kräver nu att högskolan betalar ett skadestånd.

Dalanytt
dalanytt@sr.se